رنگ سال ۲۰۲۴ صورتی هلویی (Peach Fuzz) توسط پنتون انتخاب شد!

Pantone (پنتون)، مرجع رنگ جهانی، رنگ سال ۲۰۲۴ را Peach Fuzz یا صورتی هلویی (صورتی مخملی) معرفی کرد. این رنگ یک رنگ صورتی-هلویی نرم است که برای نمایش موضوعات گرما، راحتی و ارتباط در سال … ادامه خواندن رنگ سال ۲۰۲۴ صورتی هلویی (Peach Fuzz) توسط پنتون انتخاب شد!